De kracht van

Ervaringsgericht leren

BureaupActTraining &Belevinggelooft in de kracht van ervaringsgericht leren. Onzetrainingen bevatten altijd concrete tools om je communicatie bewuster en effectiever in teleren zetten.Naast trainingenbieden wij belevingeneninteractieve spellen.

w

Communicatie trainingen

Lees meer

Onderwijstrainingen

Lees meer

Beleving

Lees meer

Over ons

De kern van BureaupActbestaat uit Annette de RuiterenLotteKanters.Zij zijn specialist in het creëren van leerervaringen waarbij creativiteit, beleving enpersoonlijke ontwikkeling centraal staan.BureaupActheeft een grote vaste poulevanprofessionele trainers.Omdat wij geloven in ervaringsgerichtleren en omde aangereikte handvatten en theoriemeteen naar de praktijkte vertalen, werken wij in onze trainingen met (trainings)acteurs.Wij hebben een poule met kind-,jongeren-én volwassen (trainings)acteurswerken mettrainingsacteurs van verschillende leeftijdendieindividueel of als groepworden ingezettijdens de trainingen van BureaupAct.

Kom je er zelf niet helemaal uit?

Geinterreseerd en benieuwd naar hoe wij jou het beste kunnen helpen? Neem gerust contact op en we hebben het erover!