Onderwijs trainingen

Klassenmanagement

Hoe overleef ik mijn klas?

In deze training bootsen wij samen met jongeren (trainings)acteurs een klas na uit jouw werkpraktijk. De leerlingen zijn rumoerig, vertonen pestgedrag, zitten op hun telefoon of hebben voortdurend commentaar.  

Als deelnemer oefen je voor deze ‘lastige’ klas te staan. Na ieder rollenspel ontvang je feedback op je leervraag, die inzicht verschaft en handvatten geeft om mee te nemen naar je eigen klaslokaal.  

Na deze training

5

ben je je bewust van de kracht en valkuilen van je eigen leiderschap

5

ken je het effect van jouw verbale en non-verbale communicatie op de groep

5

kun je verschillende posities innemen om het gedrag van de  leerlingen efficiënt te beïnvloeden

5

sta je met meer zelfkennis en zelfvertrouwen voor de klas.

 VEILIG LEREN 

Hoe ga jij om met pestgedrag of discriminatie in de klas? 

Om te kunnen leren, moeten leerlingen de ruimte krijgen om fouten te kunnen maken. Als de sfeer in een groep grimmig is – er wordt bijvoorbeeld gepest of er heersen vooroordelen – dan is dat funest voor de resultaten en de sfeer. Toch komt het vaak voor dat er in een groep openlijk (of juist stiekem) gepest of gediscrimineerd wordt. Hoe kan jij hier als docent mee omgaan? In deze training kijken we naar verschillend (groeps)gedrag, afhankelijk van de vraag en ervaring van de deelnemers. We kijken bijvoorbeeld naar pestgedrag richting de docent, discriminatie tussen leerlingen en vooroordelen binnen een groep. Door middel van rollenspelen met onze jongeren (trainings)acteurs, wordt helder welke stappen jij als docent kan nemen om een veilig leerklimaat te creëren.

Na deze training

5

kun je met meer zelfvertrouwen een open gesprek voeren over veiligheid in een groep

5

heb je tools om te werken aan de groepsdynamiek

5

kun je werkvormen inzetten om de groepsdynamiek aan te pakken

Oudergesprekken

Als docent voer je op verschillende momenten gesprekken met ouders. Bijvoorbeeld om het  rapport te bespreken, bij overgang, of bij een zorgvraag. Steeds vaker krijg je dan ook de ‘mondige ouder’ of zelfs de agressieve ouder tegenover je.
In deze training oefen je gesprekken die jij lastig vindt en kijken we naar jouw communicatie: hoe kan jij de ander beinvloeden, gedeelde verantwoordelijkheid creëeren of grenzen aangeven.
De theorie gebruiken we in deze training als handvat en de trainingsacteur helpt bij het geven van tips.

Na deze training:

5

ben je je bewust van de kracht en valkuilen van je eigen communicatie

5

heb je tools om gesprekken met meer structuur en rust te voeren. 

5

kun je grenzen aangeven

5

kan je de-escaleren, waardoor de ander jou weer kan horen

“Het oefenen met acteurs leek spannend, maar was heel leerzaam doordat je feedback vanuit het oogpunt van de ouder kreeg.”

Docent middelbare school 

Beleef de puber

Deze training biedt een kijkje in het puberbrein. Pubers zijn meesters in communicatie en meedogenloos afstraffend indien je niet oprecht met ze communiceert. Om echt te communiceren met pubers is het noodzakelijk de juiste houding aan te nemen en de juiste toon aan te slaan. Wil jij meer weten over de doelgroep waar je mee werkt? Ben je benieuwd wat jij kunt veranderen in je communicatie en gedrag om meer te bereiken bij jouw leerlingen of studenten? Je krijgt kennis en vaardigheden voor optimale en doelgerichte communicatie met jongeren. In de training faciliteren wij een kijkje in de belevingswereld van pubers door met jongeren (trainings)acteurs aan de slag te gaan. Je leert de leefwereld van jongeren beter kennen en begrijpen. Als professional zet je hierna gedrag bewuster in en sluit je beter aan bij de doelgroep. We bieden je handvatten en ruimte om te oefenen met motiverende gespreksvoering met jongeren.

Na deze training

5

heb je meer kennis over de ontwikkelingsfase van de puber.

5

heb je meer inzicht in effectief communiceren met pubers

5

kan je makkelijker contact maken met deze doelgroep

5

heb je tools om pubers te motiveren.

Een training voor leerlingen

Hoe doe jij dat?

De training begint met een beleving waarbij de leerlingen verrast worden door onze  jongeren trainingsacteurs. Wij zoomen in op het individuele voorkeursgedrag van de leerlingen. Door middel van het communicatiestijlen- model krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen gedrag en het gedrag van de ander.
De verschillende interactieve werkvormen en het spel van de jongeren trainingsacteurs zorgt ervoor dat de leerlingen zich serieus genomen voelen en meteen betrokken zijn bij de theorie.

Deze training is inclusief twee lesbrieven voor mentorlessen na afloop van de training. De mentorlessen gaan door op de theorie die in de training behandeld is.
Bovendien krijgt de mentor ook een door ons ontwikkeld template mee met het communicatiestijlenmodel, dat te gebruiken is in conflictsituaties met leerlingen.

Na deze training kunnen de leerlingen

5

reflecteren op hun eigen gedrag

5

bewust keuzes maken in het gedrag dat zij vertonen

5

zich (beter) inleven in het gedrag van een ander

5

elkaars kwaliteiten beter benutten tijdens  samenwerking

5

d.m.v handvatten de-escalerende keuzes maken in conflictsituaties

Geïnteresseerd naar hoe wij jou het beste kunnen helpen?

Neem gerust contact op